VISI & MISI PSS SMKAA

VISI PSS SMKAA

Menawarkan bahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik kepada warga sekolah untuk membantu melahirkan insan murni selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara

MISI PSS SMKAA

Melahirkan warga sekolah yang bermaklumat,proaktif dan berdaya saing seiring dengan teknologi terkini

Advertisements

Taman Bahasa Melayu PSS SMKAA

Taman Bahasa Melayu